Horshaga

Horshaga

Tornet vid Horshaga fly stod klart i början av januari 2015. Invigningen skedde den 18 april samma år.

Vägbeskrivning: Vid Åseda västra infarten från väg 23. Följ skyltar mot Horshaga. Efter ca 7 km (nästan framme vid byn) finns en liten parkeringsplats på höger sida märkt med en blå P-skylt. Promenera längs skogsvägen ca 150 m till t-kors tag vänster. Stolpar med vit markering visar vägen till tornet.

Bilder från bygget

Läs mer: Horshaga

Södresjö

Sodresjo
Tornet vid Södresjö är sju meter högt och placerat så man kan se ut över hela sjön. Det stod klart under 1989.

Vägbeskrivning: Väg mellan Lenhovda och Älghult. Cirka 2 kilometer väster om Älghult avtagsväg till Vidingegården. Kör förbi Vidingegården cirka 500 meter. Parkeringsficka med informationstavla. Följ stigen genom hagen cirka 300 meter till utkikstorn. Tornet och platsen är inte anpassad för rörelsehindrade. I hagen kan finnas betande ungdjur.

Läs mer: Södresjö

Vithult

Vithult

Plattformen vid Träholmasjön invigdes i maj 2010.

 

Vägbeskrivning: Följ väg 23 norrut från Växjö tills du passerat det s.k. "Nottebäckskrysset". Efter ca 1 km tar man höger mot Bredhälla. Efter ca 5 km finns skyltning till höger in mot reservatet. Följ skyltningen tills du når ett vägskäl med den första reservatsparkeringen vid Stora Brorsmåla.

 

Vid vägen söderut finns en parkering avsedd för handikappade och härifrån går en stig som är tillgänglig med rullstol över den sänkta Träholmasjön fram till urskogen. Utsiktsplattformen vid Träholmasjön är även den anpassad för funktionsnedsatta.

 

Läs mer: Vithult

Zipline tornet

Zipline starttorn

Tornet stod klart i 2014.

Vägbeskrivning: Följ väg 31 ca 5 km norr om Norrhult. Tag vänster ca 2km mot Brännebackarna och följ Little Rock AB:s skyltar till starten på zipline banan.

Området är tillgängligt för rörelsehindrade men ännu inte tornet. Det är planerat för installation av hiss men idag finns endast en spiraltrappa med avsats varje 2,5 m. Vänligen observera att från parkeringen till tornet är en kortare sträcka med brant lutning!

Besöka platsen kan alla göra men för tillträde till tornet vänligen kontakta Rolf Lilja.

Läs mer: Zipline tornet

Vannsjön

Vannsjon

Tornet vid Vannsjön stod klart 2014.

Vägbeskrivning: Från Lenhovda kör ca 8,5 km mot Dädesjö. Tag vänster mot Linnebjörke. Efter ca 1 km sväng höger mot Kviudda och Vannsjötorpet. Parkera vid vändplanen där en informationstavla utgör starten på den 900 m långa naturstigen som leder till tornet.

Tornet och platsen är inte anpassade till rörelsehindrade.

Läs mer: Vannsjön

Varsjön

Varsjon

Plattformen vid Varsjön stod klar 2007.

Vägbeskrivning: Kör Bredhällavägen från Nottebäck fram till korsningen av gamla järnvägsbanken Sävsjöström - Lenhovda. Sväng av åt höger och följ banken någon kilometer fram till utsiktsplattformen som ligger vid vägen.

Plattformen är anpassad för rörelsehindrade.

Läs mer: Varsjön

Lillasjö

Lillasjo
Tornet vid Lilla sjö består av två våningar, den övre inbyggd, är över 10 m högt och stod klart i början av maj 1978.

Vägbeskrivning: Cirka 7 km väster om Åseda sväng vänster på avtagsväg mot Tvinnesheda. 200 meter in på avtagsvägen finns en parkeringsplats och en informationstavla. Följ stigen längs fårstängslet cirka 200 meter till utkikstornet. Tornet och platsen är inte anpassade till rörelsehindrade. I fårhagen kan finnas betande får och en vakthund.

 

Läs mer: Lillasjö

Storasjö

Storasjo

Tornet vid Storasjö består av två våningar, den övre inbyggd, och stod klart i april 2010

Vägbeskrivning: Från Lenhovda kör mot Herråkra. Tag vänster vid Hult och följ skyltning "Storasjöområdets Naturreservat". Parkera vid informationstavlan och följ skogsvägen cirka 500 meter till skylt "fågeltorn". Följ stigen cirka 130 meter.

Stigen till tornet är inte anpassad för rullstolsburna.

Läs mer: Storasjö