Orrgömslet vid Stora Fly

Stora Fly

Vägbeskrivning:

Stora fly nås enklast via landsvägen Nottebäck - Bredhälla. Passera byn Hult och fortsätt österut. Strax efter vägskylt mot Vithults naturreservat viker du av åt motsatt håll och följer Sveaskogs vita skylt mot Kronofur - Storö. Efter ca 2 km finns en markerad parkering på vänster sida. Följ skogsvägen ytterligare ca 150 m till fots. Strax efter backkrönet, tag höger vid vit markering. Där går du in i skogen och följer de vitmarkerade stolparna. Promenaden tar ca 10-15 min och sista delen är spångad men kan delvis vara mycket blöt varför stövlar eller vattentäta kängor rekommenderas. Dörren på gömslet öppnas inåt. Under april -20 har iakttagits 21 spelande tuppar 
Koordinater: 57.09869,15.28115.

OBS! I området pågår byggnation av den stora vindkraftsindustrin Tvinneheda-Badeboda. Tunga fordon, byggtrafik eller avstängningar för sprängning kan förekomma. Om ni avser besöka området kontakta P-A Pettersson på tfn 070-5557867 oavsett bokat gömsle eller ej.

Storafly

Orrgömslet vid Snålåsa fly

Snålåsa fly gömmer sig i storskogen mellan Åseda och Bredhälla. Myren rymmer ett stort orrspel med över tio spelande tuppar. Även tjäder, pärlugggla och trana finns i trakten. Vägbeskrivning: Kör R23 till Flybo. Sväng av mot Tvinnesheda/Bredhälla. Efter c:a 4 km sväng vänster på Bolagsvägen och kör c:a 3,4 km till en större öppen yta där vägen möter kraftledningen som sedan följer vägen norrut. Följ den nya breda vägen tills den slut vid en stor öppen yta. I bortre änden finn en P-skylt varifrån stigen till orrgömslet är uppmärkt med vitmarkerade stolpar. Promenaden genom skogen tar ca 3 minuter därefter ytterligare några minuter över flyet. På våren är det mycket blött och rejäla stövlar behövs. Dörren på gömslet öppnas inåt. Koordinater: 57.12272,15.33474.

OBS! På grund av byggnation av den stora vindkraftsindustrin Tvinnesheda-Badeboda är Bolagsvägen i tjällossningsstider väldigt sönderkörd. Ett alternativ är att från Flybo fortsätta R23 ytterligare 5,7 km och svänga höger vid den norra in/ufarten. Från det hållet är Bolagsvägen iordningsställd. Kör 3,8 km, sväng vänster på ny bred väg. Den är inom kort markerad med skylt "Orrgömsle 400 m".

I hela området förekommer tunga fordon, byggtrafik eller avstängningar för sprängning. Om ni avser besöka området kontakta P-A Pettersson på tfn 070-5557867 oavsett bokat gömsle eller ej.

snalasa gomsle

Orrgömslet vid Kamra fly

Kamra Fly

Vägbeskrivning:
Kör R23 cirka 7 km väster från Åseda mot Växjö, sväng vänster på avtagsväg mot Tvinnesheda. Strax innan byn Bredhälla tag vänster vid Sveaskogskylt "Get apulien". Strax därpå sväng vänster på Svartekärrsvägen och följ den till en vändplan, knappt 1 km, där det går att parkera. Följ vitmålade stolpar över en kulle och två spångade diken, följ stigen över flyet. Orrgömslet är synligt från kullen då det ligger i kanten av flyet. Stövlar eller vattentäta kängor är att rekommendera. Dörren på gömslet öppnas inåt. Observation från april -20 är 10 spelande tuppar.
Koordinater: 57.09140,15.36115

OBS! I området pågår byggnation av den stora vindkraftsindustrin Tvinneheda-Badeboda. Tunga fordon, byggtrafik eller avstängningar för sprängning kan förekomma. Om ni avser besöka området kontakta P-A Pettersson på tfn 070-5557867 oavsett bokat gömsle eller ej.

Kamra fly