Veckans fågel

Kattuggla

kattuggla
Ingen fågel vi skrockar kring idag

Aktuellt

Igår påbörjade Jonny och undertecknad ett projekt där vi ska sätta upp bolådor/holkar för att gynna våra lite större fåglar. Många boplatser och häckningsbiotoper för bl.a. större rovfåglar och ugglor avverkas idag. Äldre blandskogar, sumpgranskogar och myrholmar, som är deras habitat, blir numera alltmer sällsynta.

Läs mer ...

I vackert höstväder samlades vi för en guidning i reservatet Stocksmyr-Brännan. På väg dit stannade raden av bilar plötsligt och vi som var lite längre bak undrade vad som stod på. Strax lyfte en tjädertupp med hönor i följe och drog in mot tryggare marker i skogen.

Läs mer ...

Aktuellt forts ...

tyglogga2Fågelklubben har tagit fram ett tygmärke och ett klistermärke som du kan köpa vid någon av våra aktiviteter eller genom vår kassör Jonny Svensson, tfn. 076 1063668.

Priset är 20 kr för tygmärket och 10 kr för klistermärket + porto om du vill ha det hemsänt

Senaste LokalObs

Fyra timmars besök vid Horshaga fly under lördagen gav hopp om att våren är på gång. Flera flockar av sädgäss och kanadagäss passerade norrut. Sträckande sånglärkor och ringduvor samtidigt med att mesarna kommit igång med vårsången gav en föraning om vad vi kan se fram emot. Vid ett tillfälle kom fyra sånglärkor och slog ner på flyet. Horshaga fly, som i slutet av förra året blev kommunens senaste naturreservat, håller nu på att röjas så att ännu större öppen yta frigörs. 

Noterat av: Rolf Lilja   Datum: 2019-02-17

Information om fågeltornen finns under fliken Start » Fågeltorn eller klicka på kartan

fageltorn karta96

Ziplinetorn Horshaga Södresjö Lillasjö Vannsjön Vithult Storasjö Varsjön

Information om fågeltornen finns under fliken Start</> fageltorn karta96