Lilla Sjö Reportage i Radio Kronoberg om restaureringen av Lilla Sjö från omkring 1977