I området Tvinnesheda-Badeboda pågår nu byggnationen av den stora vindkraftsindustrin.

 

Det gör att vägarna trafikeras av tunga fordon och annan byggtrafik. Tidvis kan de också vara avstängda för sprängarbeten. Vid ett antal platser finns stora informationsskyltar där allmänheten ombeds att anmäla besök i området.

Kontaktperson för Weidekke är P-A Pettersson med tel 070-5557867.