Uppdatering information om bygget av Tvinnesheda-Badeboda vindkraftsindustri.

Markarbetet är avslutat av Weidekke och montering av vindkraftverken pågår.

Vägarna trafikeras av tunga fordon och annan byggtrafik. Tidvis kan de också vara avstängda. Vid ett antal platser finns stora informationsskyltar där allmänheten ombeds att anmäla besök i området till Vestas.

Efter förfrågan finns information på skyltarna men vi lämnar den också här:

Platschef Vestas +46 70 660 27 02 eller +45 27 20 19 92. (Det första är landsnummer Sverige det andra landsnummer Danmark.)