Årets rally är nu genomfört och vårt resultat finns detaljerat i bifogat dokument. Totalt deltog i år 20 observatörer som observerade 66 arter. Detta är nio mindre än förra året. Novembervädret brukar inte vara särskilt tillmötesgående för att hitta fåglar men ett extra handikapp i nordöstra delen var tät dimma under söndagen som inte enkelt kunde genomskådas. Sex nya arter noterades men femton arter från föregående år kunde inte upptäckas.

Tabell Allhegonarallyt