Den 20 maj invigdes naturreservatet av landshövdingen i Kronobergs län, Ingrid Burman. Den varma och soliga majdagen lockade många besökare. Vid samlingsplatsen bjöds på kaffe med ostkaka. Efter ett kort invigningstal av landshövdingen spelade Ingemar Nordström "Herre Gud vad det är vackert ..." på sin saxofon. Han berättade sedan om sin farfar som växt upp i grannskapet. 

Fågelklubben har sedan länge haft ett mindre fågeltorn vid Drevsjön. I samband med upprättande av naturreservat har länsstyrelsen byggt ett större fågeltorn som ersätter det tidigare tornet. Rolf Lilja, Göran Carlsson och Jonny Svensson medverkade med guidning i det nya fågeltornet vid Drevsjön. (Foto: Ulf Arfvidsson och Rolf Lilja)