Fågelklubbens årsmöte hölls den 22 februari i PRO-lokalen i Lenhovda. Drygt 20 medlemmar hade mött upp. Mötet öppnades av ordföranden Göran Carlsson. Under mötesförhandlingarna omvaldes Göran till ordförande för kommande år liksom de styrelselematöter som stod i tur att avgå. Föreningen har haft stor verksamhet under året. Tre nya fågeltorn har uppförts vid Brännabackarna (Zipline banan) norr om Klavreström, Vannsjön söder om Dädesjö och Horshaga fly. Exkursioner har genomförts till bl.a. Skäraskogs naturreservat och nattskärrekväll vid Höneström och höstresa till Falsterbo. Medlemmar i klubben har lagt många timmar på kungsörnsinventering under våren och sommaren.
Klubbens Tjäderpris tilldelades Kennert Nero för den värdefulla hjälp han bistått med vid uppförandet av fågeltornet vid Horshaga fly.
Föreningens hemsida har förnyats och det framkom önskemål om att man ska kunna kommentera gjorda inlägg och Ulf Arfvidsson, hemsidans webmaster, lovade ordna detta.
Efter fikastund tog Naturmorgons programledare Lasse Willén vid och berättade under rubriken ”Naturen i radio och i verkligheten”. Naturmorgon sänds i radio varje lördagsmorgon och började redan 1990. Han påminde oss om kända naturprofiler som Nils Linnman, Jan Danielsson och Anders Börjesson till bilder av både människor och djur. Dessutom en fin serie fågelbilder från en resa i Sydamerika.