Aktuellt

Höstaktivitet för alla!

Vår återkommande programpunkt Allhelgona Racet är i antågande.

Kommande helg, alltså dygnen 5/11 och 6/11, är det åter dags.

Läs mer: Höstaktivitet för alla!

Noterat av: Barbro Loborg   Datum: 2022-11-02

Veckans fågel

Korp

korp

Korpar glatt bland granar och tallar

Försäljning

  • naturokultur.jpg
  • naturokultur2.jpg
  • naturokultur3.jpg
  • tygmarken.png

Sista söndagen i februari var det som vanligt dags för klubbens årsmöte. Fågelklubbens 33:e årsmöte hölls detta år i Åseda Folkets Hus där 18 medlemmar hade mött upp. Till ordförande för mötet valdes Göran Carlsson och sekreterare Rolf Lilja. 

 

Under mötesförhandlingarna omvaldes Göran till ordförande för kommande år liksom de styrelseledamöter som stod i tur att avgå.

Verksamhetsberättelsen visade, liksom tidigare år, på ett mycket aktivt år för fågelklubben. Flera yttranden har under året gjorts, både vad gäller vindkraft och dragning av nya ledningsgator. Många medlemmar har även medverkat i Länsstyrelsens kungsörnsinventering, drygt 170 timmars inventering. Ett flertal exkursioner har lockat många medlemmar ut i naturen. Under året har också många timmar lags ner på underhåll och förbättringar av våra fågeltorn och orrgömslen. Efter mötesförhandlingarna blev det fika och lottförsäljning.

Som avslutning bildvisning och föredrag av Håkan Söderberg, Korsberga. Tillsammans med Kent Öhrn, leder och basar han över kungsörnsinventeringarna i Jönköpings län. För några år sedan gjorde han en resa till Altajbergen i nordvästra Mongoliet. Under ett par veckor i ödemarken fångades många för oss okända fågelarter på bild. Många av dem har släktskap med våra arter men avviker i små detaljer som Håkan mycket detaljerat kunde beskriva för mötet.