På vingar genom natten - raggbock

Lördag 6 augusti 2022

Här fortsätter vi vår serie av guidade turer då vi utforskar nattens flygande djurliv. Den här gången söker vi efter en av länets största, mest sällsynta och gåtfulla insekter, raggbocken. Denna stora skalbagge lever under många år dold i det inre av tallstockar och visar sig endast under ett par veckor i slutet av sin livscykel. Då är vi på plats. Vi startar med fika.

Samling vid parkeringsplatsen till naturreservatet Stocksmyr-Brännan vid Nässjön. Skyltat från väg 28 norr om Kosta. Vi börjar kl. 21.00 och beräknar hålla på till ca kl. 23.00. Vi kommer bara gå nägra hundra meter flack terräng men det kommer att vara mörkt. Medtag fika och någon form av lampa.

Ledare: love Eriksen. Tel: 073-18 25 031