Snålåsa fly gömmer sig i storskogen mellan Åseda och Bredhälla. Myren rymmer ett stort orrspel med över tio spelande tuppar. Även tjäder, pärlugggla och trana finns i trakten. Vägbeskrivning: Kör R23 till Flybo. Sväng av mot Tvinnesheda/Bredhälla. Efter c:a 4 km sväng vänster på Bolagsvägen och kör c:a 3,4 km till en större öppen yta där vägen möter kraftledningen som sedan följer vägen norrut. Följ den nya breda vägen tills den slut vid en stor öppen yta. I bortre änden finn en P-skylt varifrån stigen till orrgömslet är uppmärkt med vitmarkerade stolpar. Promenaden genom skogen tar ca 3 minuter därefter ytterligare några minuter över flyet. På våren är det mycket blött och rejäla stövlar behövs. Dörren på gömslet öppnas inåt. Koordinater: 57.12272,15.33474.

OBS! På grund av byggnation av den stora vindkraftsindustrin Tvinnesheda-Badeboda är Bolagsvägen i tjällossningsstider väldigt sönderkörd. Ett alternativ är att från Flybo fortsätta R23 ytterligare 5,7 km och svänga höger vid den norra in/ufarten. Från det hållet är Bolagsvägen iordningsställd. Kör 3,8 km, sväng vänster på ny bred väg. Den är inom kort markerad med skylt "Orrgömsle 400 m".

I hela området förekommer tunga fordon, byggtrafik eller avstängningar för sprängning. Om ni avser besöka området kontakta P-A Pettersson på tfn 070-5557867 oavsett bokat gömsle eller ej.

snalasa gomsle