Plötsligt var det vinter, snöpudrat landskap och äntligen möjligheter att leta efter utterspår. Vid Alsterånns utlopp i Sävsjöström fanns gott om spårlöpor liksom färsk spillning.

Utter hade nyligen också gästat kvarndammen en liten bit nedströms och under Kärngölsbron fanns rikligt med spillning - såväl färsk som gammal. Utterspår sågs också vid Höneström. Däremot tomt vid Alsterfors, Alstermo, Rydefors och Forsa kvarn. Klent med fåglar under dagen, men vid Alsterfors (intill landsvägsbron) satt en varfågel och vid infarten till Alstermo vakade en frusen ormvråk.

  • Inga kommentarer hittades
Lägg till kommentar