6 augusti. Kanske berodde det på det extrema vädret med mycket hård blåst och tunga regnskyar. Eller så är det ett delvis okänt fenomen som framförallt uppmärksamts i år. Under den senaste veckan har, för inlandet, anmärkningsvärt mycket vadare sträckt över länet, bland annat småflockar av myrspov, kustsnäppa och kustpipare över Marklanda och Jägaregap (Helgasjön). Rutterna längs Mörrumsån/Helige å och Bolmen/Lagan är välkända, men det tycks finnas fler linjer i länet. Idag stod vi på Linnebergahöjden utanför Åseda med milsvidd utsikt över ett kompakt skogslandskap med få sjöar och naturliga sträcklinjer (åar, sjösystem). Syftet var främst att spana efter rovfåglar, men det var just vadare som stal föreställningen.

Strax efter vår ankomst, kring åttatiden på morgonen, kom det första, myllrande sjoket norrifrån med elva kustpipare som hade 15 kustsnäppor i släptåg och passerade i princip rakt över oss på trädtoppshöjd. Under förmiddagen följde flera smågrupper och enstaka fåglar. Särskilt minnesvärt var 28 läckert silverfärgade kustpipare som passerade nära förbi oss, kastade fram och tillbaka i vindarna med sina silverblänk och försvann rakt söderut i sällskap av fem myrspovar. I allt noterades 47-50 sydsträckande kustpipare under morgon och förmiddag – en anmärkningsvärd siffra för Uppvidinge där det totala antalet fåglar före dagens observationer var en rastande individ 31 juli 2007. Utöver detta noterades även en rastande adult kärrsnäppa vid närbelägna Flybo torvmosse. Alla roliga och oväntade observationer födde förstås också en massa tankar: passerar de arktiska vadarna på bred front över hela länet? Finns de regelbundna inlandslinjer även över kompakta skogsbygder som Uppvidinge? Hur ser i så fall fortsättningen på den rutten ut, och var kommer den ifrån? Eller var dagens observationer bara en turlig vinstlott på grund av väder och vind? Blir spännande att följa upp framöver! Rovfåglar då? Bra fart idag med flera bivråkar, lärk- och tornfalkar och jagande duvhök. Även galet mycket korsnäbbar i luften.

Mikael Persson, Rolf Lilja och Roger Jönsson

  • Inga kommentarer hittades
Lägg till kommentar