Expedition Uppvidinge 22-24 maj, Mikael Persson och Tobias Ivarsson. Snudd på tropisk väderläge betyder händelserikt maj och oväntade möten i oväntade miljöer. I Bockaskruvs naturreservat sjöng en  sydostlig mindre flugsnappare till kacklet från ishavsflyttande prutgäss och vitkindade gäss. Strax efter skymningen drog pärluggla och nattskärra igång mot bakgrunden av ropande tranor och minst fyra gökar. I skenet från nattfjärilslampor observerades superrariteten svartprickig högstjärt (bara några få fynd i Småland), gråvit gaffelsvans, rödbrun månmätare med mera. Klockan 02.00 startade den första sparvugglan ropa och vid tretiden var de full fart på trastar, sångare, rödhake med mera. Längs Alsterån sjöng härmsångare (Alstermo) , rörsångare och kärrsångare (Blomkullamaden) med orrbubbel i bakgrunden. Under de två dygnen noterades också lärkfalk (1 par), smådopping med tre ungar, ropande göktyta på 4-5 platser, ytterligare fyra ropande pärlugglor, flera sjungande trädlärkor och en stjärtandshanne vid Södre sjö. Oväntat var också att den sällsynta klöverblåvingen observerades vid såväl Barkahult som Ågårdsgärde, Krokshult och Ideboås. Kul också med fina obsar av makaonfjäril, svartfläckig glanssmygare (tre  lokaler!), skogsvitvinge, smultronvisslare, skogsvisslare och kvickgräsfjäril. Minnesvärt var också mattorna av St Persnycklar som lyste upp Botillabo som purpurfärgade facklor och närobsen av den extremt ovanliga  ljus bronsblomfluga vid Ideboås. Största överraskningen var nog annars den fin, fina skogen med mycket gamla ekar och gran plus frodig undervegetation som växer i närheten av Älghults hembygdsgård. Bland mycket fint där känns en gammal mindre flugsnappare särskilt minnesvärd – oerhört tilltalande fågel med sin mjuka och vemodigt fallande sång, askgrå huvud och milt orange bröst.

  • Inga kommentarer hittades
Lägg till kommentar