Gav mig ut på en promenad som inte blev så lång. De blir sällan det när kameran är med. Längs vägen blev jag stående och förtjusades av den barnkammare som våren erbjuder. Det visslar och piper nästan överallt. Stararnas ungar är stora och jag tror de flyger ut snart, en nötväcka har funnit ett hål i en ask där den föder upp sin kull. Lilla grå flugsnapparen är tillbaka men jag vet ännu inte var den bygger sitt bo. Tornseglarna har kommit och en av dem har intagit sin holk. Svartvit flugsnappare har två holkar, blåmesar och talgoxar häckar i några andra. Över Ekhorva gård jagade en sparvhök och även där har stararna fullt bestyr med matningen.

Vi kan tycka vad vi vill om vädret denna maj men i naturen pågår livet för fullt. Glöm inte att gå ut och njut!