Veckans fågel

Fiskgjuse

fiskgjuse
Snart är det dags att åka till Afrika

free joomla extensions

Försäljning

  • barbro1.jpg
  • barbro2.jpg
  • barbro3.jpg
  • tygmarken.png

Söndagen den 22 september samlades tretton naturintresserade personer och en hund kl 9 vid sjöns badplats för en vandring runt sjön. Vandringsleden är 4,7 km och med pauser för information och fika avslutades vandringen kl 12.

 Love Eriksen från Uppvidinge fågelklubb hälsade välkommen och informerade om reservatets tillkomst och skötsel. I området finns mycket gammal tallskog, många mer än 200 år gamla och torrtallar som kan vara ytterligare något hundratal år. Skötseln av området syftar till att glesa ut framförallt granskogen så att tall och lövskog gynnas för återväxt. Raggbocken är en rödlistad skalbagge som trivs i solbelysta äldre torrtallar.Spår av denna finns i området.