Veckans fågel

Grågås

gragas
Stora flockar vid bland annat Vombsjön

Aktuellt

Söndagen den 22 september samlades tretton naturintresserade personer och en hund kl 9 vid sjöns badplats för en vandring runt sjön. Vandringsleden är 4,7 km och med pauser för information och fika avslutades vandringen kl 12.

Läs mer ...

Söndagen den 7 juli anordnades en vandring i Bockaskruvs naturreservat av Länsstyrelsen och Uppvidinge fågelklubb. Naturreservatet ligger mellan Alstermo och Fröseke. I området finns gammal skog med tall- och lövskog och har förr haft återkommande skogsbränder. För att begränsa granskogen har länsstyrelsen planerat naturvårdsbränning av en del av ormrådet. Det finns också en del kärr i reservatet. 

Läs mer ...

Aktuellt forts ...

tyglogga2Fågelklubben har tagit fram ett tygmärke och ett klistermärke som du kan köpa vid någon av våra aktiviteter eller genom vår kassör Jonny Svensson, tfn. 076 1063668.

Priset är 20 kr för tygmärket och 10 kr för klistermärket + porto om du vill ha det hemsänt

Sista söndagen i februari var det som vanligt dags för klubbens årsmöte. Fågelklubbens 33:e årsmöte hölls detta år i Åseda Folkets Hus där 18 medlemmar hade mött upp. Till ordförande för mötet valdes Göran Carlsson och sekreterare Rolf Lilja. 

 

Under mötesförhandlingarna omvaldes Göran till ordförande för kommande år liksom de styrelseledamöter som stod i tur att avgå.

Verksamhetsberättelsen visade, liksom tidigare år, på ett mycket aktivt år för fågelklubben. Flera yttranden har under året gjorts, både vad gäller vindkraft och dragning av nya ledningsgator. Många medlemmar har även medverkat i Länsstyrelsens kungsörnsinventering, drygt 170 timmars inventering. Ett flertal exkursioner har lockat många medlemmar ut i naturen. Under året har också många timmar lags ner på underhåll och förbättringar av våra fågeltorn och orrgömslen. Efter mötesförhandlingarna blev det fika och lottförsäljning.

Som avslutning bildvisning och föredrag av Håkan Söderberg, Korsberga. Tillsammans med Kent Öhrn, leder och basar han över kungsörnsinventeringarna i Jönköpings län. För några år sedan gjorde han en resa till Altajbergen i nordvästra Mongoliet. Under ett par veckor i ödemarken fångades många för oss okända fågelarter på bild. Många av dem har släktskap med våra arter men avviker i små detaljer som Håkan mycket detaljerat kunde beskriva för mötet.