Veckans fågel

Svarthätta

svarthatta
Vårens flöjtare, där svarthättans sång är kortare än trädgårdssångarens. Hanen är svart på hättan och honan brun. Föredrar tät och lövblandad skog. Flyttar söderut i början av september.

free joomla extensions

Försäljning

  • naturokultur.jpg
  • naturokultur2.jpg
  • naturokultur3.jpg
  • tygmarken.png

Igår påbörjade Jonny och undertecknad ett projekt där vi ska sätta upp bolådor/holkar för att gynna våra lite större fåglar. Många boplatser och häckningsbiotoper för bl.a. större rovfåglar och ugglor avverkas idag. Äldre blandskogar, sumpgranskogar och myrholmar, som är deras habitat, blir numera alltmer sällsynta.

Som ett komplement till de naturligt byggda bona vill vi hjälpa till med att bl a erbjuda en konstgjord variant. Grunden är en stomme, ca 50 cm i fyrkant, som kläs med brädor. Några bärande underliggare i botten och på detta ett finmaskigt nät. I detta flätas granris, därefter byggs bobalen succesivt upp med cm-tjocka pinnar och granris för att få ett tätt och hållbart underlag. Detta jobb kan med fördel göras hemma i lugn och ro.

Slutligen ska boet fyllas med en halv ICA-kassa av lämpligt material så att honan kan forma en bobale. Detta görs på plats när boet är uppsatt.

 

Observera att denna boplattform blir ganska tung så lämpligt är att konstruera en anordning med talja så att en person på marken kan vinscha upp boet och även hålla det på plats medans den andra fäster i trädet.

Två boplattformar och dessutom två ordinära uggleholkar kom på plats under några timmars arbete i ett vackert höstväder med 0-gradigt, vindstilla och klarblå himmel.

Är du intresserad att själv sätta upp en boplattform, hör av dig till fågelklubben för att få ytterligare hjälp och tips om hur man går till väga.